Afis-Somalia Italiana - Asta E-Live 1

Mostra come: GrigliaGrigliaLista
AFIS Somalia Italiana - ...
 
AFIS Somalia Italiana - 1 centesimo 1950 ...
 

Lotto 499

Afis-Somalia Italiana

AFIS Somalia Italiana - 1 centesimo 1950 745.1 - FDC


Base d'asta:
5,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
AFIS Somalia Italiana - ...
 
AFIS Somalia Italiana - 5 centesimi 1950 ...
 

Lotto 500

Afis-Somalia Italiana

AFIS Somalia Italiana - 5 centesimi 1950 745.2 - FDC


Base d'asta:
10,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
AFIS Somalia Italiana - ...
 
AFIS Somalia Italiana - 10 centesimi 1950 ...
 

Lotto 501

Afis-Somalia Italiana

AFIS Somalia Italiana - 10 centesimi 1950 626.3 - qSPL


Base d'asta:
10,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
AFIS Somalia Italiana - ...
 
AFIS Somalia Italiana - 50 centesimi 1950 ...
 

Lotto 502

Afis-Somalia Italiana

AFIS Somalia Italiana - 50 centesimi 1950 745.3 - FDC


Base d'asta:
25,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
AFIS Somalia Italiana - ...
 
AFIS Somalia Italiana - 1 somalo 1950 745.4
 

Lotto 503

Afis-Somalia Italiana

AFIS Somalia Italiana - 1 somalo 1950 745.4 - FDC


Base d'asta:
20,00 €
Offerta corrente:
0,00 €