Colonie italiane - Asta E-Live 7

Mostra come: GrigliaGrigliaLista
Albania Italiana - Lotto ...
 
Albania Italiana - Lotto n.2 pezzi: Vittorio ...
 

Lotto 1208

Colonie italiane

Albania Italiana - Lotto n.2 pezzi: Vittorio Emanuele III (1939-1943) 5 Lek 1939 + 10 Lek 1939 - Ag


Base d'asta:
70,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
Eritrea - Umberto I ...
 
Eritrea - Umberto I (1890-1896) 50 Centesimi ...
 

Lotto 1209

Colonie italiane

Eritrea - Umberto I (1890-1896) 50 Centesimi 1890 - BB+


Base d'asta:
100,00 €
Offerta corrente:
160,00 €
Eritrea - Umberto I ...
 
Eritrea - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1896 ...
 

Lotto 1210

Colonie italiane

Eritrea - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1896 - Gig. 4 - R (RARA) - Ag - BB+


Base d'asta:
40,00 €
Offerta corrente:
90,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1212

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 1 Besa 1909 - Gig. 28 - R (RARO) - Cu - corrosioni - BB


Base d'asta:
40,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1213

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 1 Besa 1909 - Gig. 28 - R (RARO) - Cu - Periziata Valente - qBB


Base d'asta:
40,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1214

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 1 Besa 1913 Roma - Gig. 30 - R (RARO) - Cu - BB


Base d'asta:
40,00 €
Offerta corrente:
55,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1215

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 2 Bese 1910 - Pagani 980 - NC (NON COMUNE) - Cu - BB


Base d'asta:
65,00 €
Offerta corrente:
65,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1216

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 2 Bese 1913 - Pagani 981 - R2 (MOLTO RARO) - Cu - BB


Base d'asta:
50,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1217

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1910-1925) 2 Bese 1923 - RARA - qSPL


Base d'asta:
60,00 €
Offerta corrente:
85,00 €
Somalia Italiana  - ...
 
Somalia Italiana  - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1218

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 4 Bese 1921 - Periziato BB/SPL - NC - BB/SPL


Base d'asta:
120,00 €
Offerta corrente:
120,00 €
Somalia Italiana  - ...
 
Somalia Italiana  - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1219

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 4 Bese 1923 - Gig. 20 - NC (NON COMUNE) - Cu - qBB


Base d'asta:
45,00 €
Offerta corrente:
45,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1220

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 1/4 Rupia 1910 - Pagani 971 - R (RARO)- Ag - BB


Base d'asta:
40,00 €
Offerta corrente:
40,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1221

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) 1/4 di Rupia 1910 - Ag - Montenegro 455 - RARA - BB/SPL


Base d'asta:
60,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1222

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) Mezza Rupia 1910 - Pagani 966 - NC - Ag - qSPL


Base d'asta:
90,00 €
Offerta corrente:
90,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1223

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) Mezza Rupia 1910 - NC - Ag - BB


Base d'asta:
120,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1224

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) Mezza Rupia 1919 - Non comune - Ag - BB+


Base d'asta:
90,00 €
Offerta corrente:
0,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1225

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) Rupia 1910 - Gig. 1 - NC (NON COMUNE) - Ag - SPL


Base d'asta:
155,00 €
Offerta corrente:
180,00 €
Somalia Italiana - ...
 
Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III ...
 

Lotto 1226

Colonie italiane

Somalia Italiana - Vittorio Emanuele III (1909-1925) Rupia 1919 - Non comune - Conservazione Eccezionale Ag - FDC


Base d'asta:
350,00 €
Offerta corrente:
0,00 €